Občanské sdružení Malenovice - petice - Průvodní dopis na magistrát - petice

Magistrát města Zlína zveřejnil v Magazínu Zlín č. 5/2008 architektonickou studii na úpravy prostranství před poštou v centru Malenovic. Není pochyb, že uvedené prostranství, zanedbávané 30 let je potřeba rekonstruovat. Je však třeba tak učinit v souladu s potřebami občanů .....

Dopis č.1


Magistrát města Zlína, primátorka Irena Ondrová
členové Rady města Zlína a
členové Zastupitelstva města Zlína

Zlín-Malenovice, 3.10.2008

Věc: Petice za zachování parkovacích míst


Magistrát města Zlína zveřejnil v Magazínu Zlín č. 5/2008 architektonickou studii na úpravy prostranství před poštou v centru Malenovic. Není pochyb, že uvedené prostranství, zanedbávané 30 let je potřeba rekonstruovat. Je však třeba tak učinit v souladu s potřebami občanů a ne jim vnucovat pouhou vizi architektů odtrženou od reálného zájmu občanů, která navíc uvádí i nepravdivá čísla o parkovacích kapacitách.

Občané Malenovic a přilehlých obcí, podepsaní pod peticí, nejsou spokojeni se záměrem redukovat počet parkovacích míst v uvedeném prostranství ani s plánovanou redukcí zeleně ve prospěch vydlážděných ploch.

V příloze Vám předáváme petici za zachování parkovacích možností na prostranství před poštou v centru Malenovic včetně 84 podpisových archů s 1.413 (slovy tisícčtyřistatřinácti) podpisy nespokojených občanů.

Na základě toho žádáme, aby byla vypracována nová architektonická studie, která by respektovala následující zadání:
1) zachovat stávající počet byť živelně vzniklých 98 parkovacích míst
2) zachovat podíl zeleně a v maximální možné míře stávající vzrostlé stromy
3) nalézt řešení, které nezpůsobí z velké části odklonění silničního provozu do klidové obytné zóny na sídlišti

Nechceme být pouze pasivní opozicí, proto žádáme abychom v zájmu nalezení optimálního řešení úpravy prostranství před poštou byli přizváni k pracovním konzultacím na uvedené téma.


S úctou
Občanské sdružení Malenovice

Dopis č.2

Magistrát města Zlína, primátorka Irena Ondrová
členové Rady města Zlína a
členové Zastupitelstva města Zlína


Zlín-Malenovice, 9.10.2008


Věc: Věc: Petice za zachování parkovacích míst - doplněk


Dne 6.10.2008 jsme Vám předali petici za zachování parkovacích možností na prostranství před poštou v centru Malenovic.

Uvedenou petici podpořilo i zastupitelstvo obce Tečovice jako spádové obce pro poštu v Malenovicích.

V příloze zasíláme výpis z usnesení Zastupitelstva obce Tečovice a žádáme, aby toto usnesení bylo vzato jako jednoznačná podpora předané petice.

S pozdravem
Občanské sdružení Malenovice

Diskuse pro článek Průvodní dopis na magistrát - petice:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile01.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile04.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile07.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile10.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?