Občanské sdružení Malenovice - přihláška

Vážení spoluobčané, chcete-li podpořit myšlenku vytvoření městské části Malenovice, staňte se členy našeho sdružení......

Výzva Občanského sdružení Malenovice

Vážení spoluobčané, chcete-li podpořit myšlenku vytvoření městské části Malenovice, staňte se členy našeho sdružení. Nemusíte investovat ani čas ani peníze ale budete mít dobrý pocit, že jste přispěli k realizaci myšlenky městské části Malenovice.
Vyplňte přiloženou přihlášku a odešlete ji na adresu sdružení nebo odevzdejte v papírnictví GLOBUS.


PŘIHLÁŠKA
ZA ČLENA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MALENOVICE


Já, níže podepsaná/ý


_____________________________________________
Jméno a příjmení rok narození


_____________________________________________
bytem


_____________________________________________
e-mail


_____________________________________________
tel.

žádám tímto o přijetí za člena Občanského sdružení Malenovice se sídlem Zlín – Malenovice, Jar. Staši 972, PSČ 763 02, IČO 22727396

Dne_____________________

_________________________________
podpis


Diskuse je pro tento článek zakázána.

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?