Občanské sdružení Malenovice - Z tisku - Bedřich Landsfeld: Každý rok je třeba pokácet a znovu vysadit 1250 stromů

Město Zlín má několik přívlastků, mimo jiných je nazýváno i městem zeleně.

Zlín - Město Zlín má několik přívlastků, mimo jiných je nazýváno i městem zeleně. Zeleň jako jedna z hlavních složek životního prostředí plní ve městě mnoho důležitých funkcí a zasluhuje si naši péči a ochranu. Na druhé straně je však nutné stromy ve městě obnovovat - odstraňovat jedince staré, nemocné, provozně nebezpečné, nevhodně či nekoncepčně vysazené, probírat zahuštěné výsadby a podobně. Mnoho stromů roste take na inženýrských sítích,v bezprostřední blízkosti fasád domů.

V právě ukončeném období vegetačního klidu se stormy kácely především v těchto lokalitách :

parky v centru města
aleje podél hlavních komunikací
náměstí TGM
zeleň na sídlištích(Jižní Svahy,Malenovice,Benešovo nábřeží,Obeciny)
zahrady školských zařízeních ve správě města
Jarolímkovo náměstí v Malenovicích
nábřeží Dřevnice

Kácelo se z těchto důvodů :

audit provozní bezpečnosti stromů
stromy vysazené na inženýrských sítích
příprava investičních staveb města
podněty občanů a organizací

Náhradní výsadba bude probíhat průběžně s důrazem na podzimní období, kdy je zdárné uchycení mladých stromků snadnější.
Zaznamenali jsme i velmi negativní ohlasy na prováděnou obnovu zeleně z řad občanů. Je třeba si uvědomit, že péče o městskou zeleň je velmi zodpovědný a dlouhodobý proces. Podle odborníků na zahradní architekturu je z hlediska bezpečnosti doporučovaná životnost stromů v zástavbě v průměru 50-80 let, podle jednotlivých druhů. Město Zlín má celkem asi 100 tisíc stromů. Jestliže chceme zachovat tento stav v dlouhodobém horizontu, musíme se postarat o jejich průběžnou obnovu. Pokud bychom přijali jako průměrnou tu nejvyšší doporučenou věkovou hranici, tedy 80 let, pak bychom měli během 80 let pokácet a znovu vysadit všech 100 tisíc stromů. To znamená každý rok pokácet a znovu vysadit 1250 stromů. Pokud bychom tuto zásadu nedodržovali, dojde dříve nebo později k situaci, že se bude muset kácet plošně a ve velkém. A to si jistě nikdo nepřeje. Naší generaci by se pak vyčítalo, že jsme situaci neřešili průběžně. Proto je třeba se k tomuto problému postavit zodpovědně a dbát na řešení, které je z dlouhodobého hlediska správné. Jsem člověk, který se celý život zabývá ochranou přírody a jsem tedy ten poslední, kdo by chtěl škodit životnímu prostředí. Zajistit průběžnou obnovu stromů ve městě Zlíně tak, aby byl přívlastek "město zeleně" zachován, považuji za povinnost.

Bedřich Landsfeld, náměstek primátora, do jehož kompetencí patří životní prostředí

Převzato z zlin.eu 26.3.2012

Diskuse pro článek Bedřich Landsfeld: Každý rok je třeba pokácet a znovu vysadit 1250 stromů:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile01.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile04.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile07.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile10.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?