Občanské sdružení Malenovice - Z tisku - Regenerace panelového sídliště Malenovice, 1. etapa

Statutární město Zlín má možnost čerpat každoročně dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), z programu Podpora bydlení, podprogramu 117 512 "Podpora regenerace panelových sídlišť". Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů.

Statutární město Zlín má možnost čerpat každoročně dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), z programu Podpora bydlení, podprogramu 117 512 "Podpora regenerace panelových sídlišť". Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. V rámci tohoto podprogramu může být výše poskytnuté dotace každý rok na regeneraci panelového sídliště max. 4 mil. Kč, maximálně 70 % celkových nákladů.
Komise místní části Malenovice (KMČ) se od svého vzniku intenzivně zabývá regenerací panelového sídliště. K zpracování studie regenerace panelového sídliště byla vybrána projektová kancelář A-S Zlín. V průběhu rozpracování studie se uskutečnila rozsáhlá diskuse s obyvateli sídliště. Bylo provedeno také dotazníkové šetření mezi obyvateli sídliště a přilehlého území. Obyvatelům sídliště byl předložen základní návrh regenerace sídliště – formou písemné a grafické dokumentace – na každý obytný dům k vyjádření jejich stanoviska, podnětů a připomínek. Následovalo projednání se zástupci samospráv domů za účasti představitelů Magistrátu města Zlína. Přijaté závěry byly zapracovány do koncepční studie "Regenerace panelového sídliště Malenovice".
Projekt "Regenerace panelového sídliště Malenovice" zahrnuje:

CHODNÍKY – rekonstrukce stávajících, nové trasy s návrhem odpočinkových ploch
PARKOVACÍ STÁNÍ – rekonstrukce stávajících parkovišť se zvětšením kapacity, nové parkovací plochy
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ – zrušení hřišť určených k likvidaci, opravy lokálních menších hřišť, nová centrální hřiště s moderními herními prvky a sportoviště s umělými povrchy
ZELEŇ – celková revitalizace zeleně, kácení a náhradní výsadby v řešené ploše sídliště
MOBILIÁŘ – doplnění laviček, odpadkových košů, kontejnerových zástěn, informačních tabulí, atd.

Předmětem projektu "Regenerace panelového sídliště Malenovice" 1. etapa je oprava a rekonstrukce vybraných chodníků na sídlišti v Malenovicích. Žádost o dotaci byla odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj 15. února 2012.

Předpokládaný rozpočet 1. etapy projektu:

dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 4 000 000 Kč
dofinancování KMČ Malenovice 4 000 000 Kč
celkem 8 000 000 Kč

převzato z www.zlin.eu 27.3.2012

Diskuse pro článek Regenerace panelového sídliště Malenovice, 1. etapa:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

[.smile01.gif./] [.smile02.gif./] [.smile03.gif./] [.smile04.gif./] [.smile05.gif./] [.smile06.gif./] [.smile07.gif./] [.smile08.gif./] [.smile09.gif./] [.smile10.gif./]
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?